Sancțiuni pentru nedeclararea detașărilor de angajați în UE

Sancțiunile pentru nedelararea angajaților detașati in UE pot fi amendă, penalitate de nedeclarare, interzicerea participării la licitațiile publice sau chiar pedeapsă cu închisoarea. Acestea sunt numai o parte din sancțiunile pe care le riscă companiile care detașează angajați în statele membre ale Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor de raportare a detașării.

România sanționează cu amendă, de la 5.000 la 9.000 de lei, nedepunerea notificării și a documentelor care să ateste remunerația totală sau chiar a traducerii documentelor. Cu amendă sunt sancționați și agenții economici care depun notificarea cu informații incomplete sau cu informații eronate de la 3.000 la 9.000 de lei sau cei care nu îndeplinesc obligația de a informa în scris salariatul detașat cu privire la anumite informații cerute de lege (10.000 - 20.000 de lei). Un risc suplimentar poate fi obligația de plată a asigurărilor sociale în România (în lipsa documentelor care să demonstreze exceptarea).

Cu toate acestea sumele difera de la țară la țară, astfel, în Germania se prevăd sancțiuni pentru neconformarea cu obligațiile de notificare a detasării ce pot ajunge până la amendă de 30.000 de euro și interzicerea participării la licitațiile publice.

În Belgia, nerespectarea de către angajator a anumitor reguli – fie cele privind acordarea salariului minim, care variază în funcție de zonă, de industrie sau de experiență, fie privind timpul maxim de lucru poate determina sancționarea angajatorului sau a reprezentant local cu o amendă penală între 400 și 4.000 euro sau o amendă administrativă între 200 și 2.000 euro, în funcție de gravitatea încălcărilor prevederilor legale. Nerespectarea de către angajator a regulilor privind notificarea prealabilă în platforma Limosa este sancționată în Belgia cu o pedeapsă de cel mai înalt nivel, ce poate consta în închisoare de la șase luni la trei ani plus o amendă penală între 4.800 și 48.000 euro.  Mai mult, în Belgia, amenda (penală sau administrativă) este multiplicată cu numărul de angajați aflați în această situație, fără a putea depăși, însă, de o sută de ori maximul amenzii.

Italia prevede sancționarea lipsei notificării sau transmiterea unor informații eronate cu amenzi între 180 și 3.600 euro, pentru fiecare angajat pentru care n-au fost respectate cerințele legislative. Nenumirea unui reprezentant legal se poate sancționa cu sume între 2.400 și 7.200 euro. Dacă se consideră că detașarea este artificială, amenzile pot pleca de la 50 euro pentru fiecare angajat/pe zi, cu un minim de 5.000 euro și un maxim de 50.000 euro. În cazul în care detașaților nu li respectă drepturile prin legislația privind remunerarea egală cu angajații italieni, angajatorul va fi obligat să plătească diferența, responsabilitatea fiind împărțită între compania gazdă și cea care a detașat angajați în Italia.

În Spania, abaterile grave (cum ar fi absența înregistrării, falsificarea sau tăinuirea informațiilor) sunt pasibile de amenzi de la 7.501 la 222.018 euro.

Inapoi