Evaluarea Intreprinderii

Reprezinta un serviciu profesional, o activitate complexa realizata de o echipa de specialisti cu pregatire in domenii variate (economie, contabilitate, juridic, constructii, inginerie). Activitatea de evaluare este condusa de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de întreprinderi.

În cadrul procesului de evaluare sunt realizate rapoarte de evaluare pentru intreprinderi, proprietăti specializate,proprietăti generatoare de venit, societăti comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe. Evaluarea activelor necorporale de tipul licentelor, brevetelor de inventii, modelelor si desenelor industriale, mărcilor, website-urilor, este parte componentă din procesul de evaluare a intreprinderii.

Rapoartele de evaluare de intreprinderi se adreseaza acţionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.