Contabilitate

Contabilitatea financiara are ca scop masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestionarea si controlul patrimoniului intreprinderii, cat si al rezultatului obtinut de entitate.
Contabilitatea financiara este bazata pe norme unitare obligatorii, ca cerinta impusa de instituriile statului si necesita control din partea organelor fiscale.
Serviciile noastre includ:
•       Intocmirea si certificarea situatilor financiare conform reglementarilor statutare;
•       Consolidarea situatiilor financiare pentru grupuri de societati(conform  normelor grupului si conform IFRS);
•       Intocmirea de bilanturi consolidate la nivel de grup (conform  normelor grupului si conform IFRS);
•       Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
•       Reprezentarea la controalele efectuate de organele statului cu privire la evidenta financiar-contabila
 
Contabilitatea de gestiune este definita ca fiind procesul de identificare, colectare, analiza, prelucrare, interpretare si transmitere a informatiilor de toate naturile care stau la baza deciziilor manageriale, in vederea realizarii obiectivelor organizatiei.
In acest sens societatea noastra va ofera servicii profesionale enumerate mai jos: 
•       Evidenta primara (prelucrare informatica a datelor);
•       Inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
•       Intocmirea balantelor contabile conform legislatiei in vigoare;
•       Reprezentarea la controalele efectuate de organele statului cu privire la evidenta financiar-contabila;
•       Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile.